Aanwezig

Dinsdag tot en met vrijdag.

Bereikbaarheid

06-36181047
info@haptotherapie-terpstra.nl

Aanmelden en afmelden

U heeft geen verwijzing nodig.
Wanneer u een afspraak wilt afzeggen of veranderen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Te laat afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Kosten en vergoeding

Een behandeling haptotherapie bedraagt € 80,00 per uur. De factuur ontvangt u per e-mail en dient u binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.
De behandeling haptotherapie kunt u mogelijk declareren bij uw zorgverzekeraar uit het aanvullende pakket. Dit kunt u nazoeken via de website van de VVH: www.haptotherapeuten-vvh.nl Kies daar het kopje ‘Vergoeding’. Bij twijfel is het verstandig zelf met uw zorgverzekeraar contact op te nemen.

Registratie en lidmaatschap

Petra heeft de studie Klinische Psychologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Als GZ-Haptotherapeut is zij opgenomen in het Register voor Haptotherapeuten en  lid van de Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH). De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten. Zij beheert het register van erkende GZ-Haptotherapeuten en ziet toe op naleving van de kwaliteitseisen. Daarnaast werkt de VVH aan permanente verbetering van de deskundigheid van de GZ-Haptotherapeut.

Cliënten van de GZ-Haptotherapeut kunnen met eventuele klachten terecht bij de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie van de VVH.

Links

www.haptonomie.nl
www.haptotherapeuten-vvh.nl
www.haptotherapie-terpstra.nl
Wat is haptonomie?   https://www.youtube.com/watch?v=3SamFXUyZts