Nieuwsbrief ’t Waag. Eerste kwartaal 2024

Deze nieuwsbrief is bedoeld om geïnteresseerden op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen rondom ’t Waag.

Het mooie gebouw van ’t Waag heeft onderhoud nodig. Afgelopen herfst is de buitenkant geschilderd. Andere opknapwerkzaamheden, onder andere aan het dak en aan de kelder, zullen in de loop van het jaar voltooid worden.

Op maandag-, dinsdag-, en vrijdagochtend zijn gastvrouwen aanwezig van 9.00 tot 12.00 uur.’t Waag heeft een mooie collectie boeken in de bibliotheek. Boeken zijn te leen voor 60 cent per boek, voor 4 weken.

Door een grote gift zijn er verschillende nieuwe boeken binnengekomen, o.a. van Hans Stolp. Deze boeken worden opgenomen in onze collectie. Een paar boeken uitgelicht ‘In wijsheid sterven’, van M. Murphy. Tijdens ons leven richten we onze aandacht het liefste op dat wat leeft. In de wetenschap dat we eens zullen sterven. Dit deel drukken we graag naar de achtergrond. Het boek van Murphy is een oefenboek. Het geeft ons de mogelijkheid stil te staan bij onze sterfelijkheid en die van onze dierbaren. Lezende kom je tot het besef: ‘de dood met alles wat erbij komt kijken is de beste leraar in de kunst van het leven en in de kunst van het samenleven’.

‘Uit de sterren, de lange weg naar een nieuwe geboorte’ van Rudolf Steiner. Dit boek is in de serie werken&voordrachten uitgegeven. ‘Wie ben ik en waarom ben ik die ik ben? Het idee dat je er al eerder was, dat je (on)hebbelijkheden bij jou horen en dat ook je ontmoetingen geen toeval zijn, voelt voor steeds meer mensen als reëel’. Het is een prachtig boek. Gevoelens van respect en eerbied worden wakker en gevoed. En ook het kijken naar het jonge kind dat in zijn ontwikkelingsstappen ‘een bode is van de geestelijke wereld’.

‘Waarom doe ik wat ik doe?’ van Jaap van de Weg. Jaap van de Weg is van oorsprong huisarts en mede oprichter van het Therapeuticum Hypericon in Nijmegen. Dit boek is een verkenning in de menskunde. Een verkenning van jezelf en je medemens. In deze verkenning beschrijft Jaap op een heel toegankelijke manier en met voorbeelden die zo uit je leven gegrepen kunnen zijn, de verschillende lagen van onze ziel, heel goed uitgelegd. Daardoor begrijp je er meer van en kan je een ontwikkelingsweg gaan. Dat komt de omgang met jezelf en met je naasten ten goede. Het mensbeeld achter dit boek stamt uit het boek ‘Theosofie’ van Rudolf Steiner. Ook dit laatste boek is te leen in onze bibliotheek.

De tijd van het jaar
Januari begint met het feest van de Driekoningen die op weg en geleid door de ster het Christuskind bezoeken. Dan volgt de tocht van Jozef en Maria met hun kind, en op 2 februari is Maria Lichtmis. De boog van lichtfeesten beginnend met Sint Maarten, vindt hier zijn einde. Moeder Aarde staat op de seizoenstafel, het leven in de natuur kondigt zich in prille vorm aan. De aarde die onze aandacht nodig heeft. Achter het voor ons zichtbare leven, schuilen de natuurwezens. Er is een mooi boek van Ursula Burkhard “Karlik” hierover. Via het winterfeest of carnaval komen we bij het Paasfeest. Pasen is het feest van de opstanding.
We bieden alle ABC brochures over alle jaarfeesten te koop aan. Hierin zijn achtergrond, recepten, spelletjes en andere leuke dingen over elk feest gebundeld.
Ook hebben we mooie kaarten te koop, die we steeds aanvullen en afstemmen op het seizoen en de jaarfeesten. En ook staan de ‘Gezichtspunten’ over allerlei onderwerpen uitgestald.