” Om u te inspireren, enthousiasmeren,
op verhaal te komen “

Vanuit Het Waag en via anderen organiseren wij uiteenlopende cursussen, lezingen en ontmoetingen. Hier vindt u een overzicht en informatie over actuele en aankomende cursussen. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de bijhorende therapeut(e) of kunt u een mail sturen naar info@hetwaag.nl

Leesgroep ‘Het zesvoudige pad’ van Joop van Dam

We zijn een leesgroep gestart over het boek “Het zesvoudig pad”, geschreven door Joop van Dam.

Citaat uit het boek

‘Bij een toenemend aantal mensen leeft de behoefte methodisch, door middel van oefeningen of meditaties aan hun innerlijk te werken. Je kunt je afvragen waarom mensen de moeite nemen om zich deze extra inspanning te getroosten.

Het zoeken naar innerlijk houvast begint vaak met een zeker onbehagen over je eigen functioneren op dat gebied. Je merkt bijvoorbeeld dat je gedachten een weergave zijn van wat anderen als opvattingen hebben, terwijl er van eigen ideeën al een tijdje geen sprake meer is.

Of je constateert dat je je gevoelens nauwelijks onder controle hebt: ze gaan snel met je op de loop en het lukt je niet ze zolang vast te houden dat je gaat beseffen wat ze je eigenlijk willen zeggen. Ook kan het zijn dat je op het gebied van he doen, van het handelen, eigenlijk aldoor bezig bent op de omstandigheden te reageren. Alles bij elkaar kan dit zoveel onbehagen geven dat je besluit iets te gaan doen om echt kapitein aan boord van je eigen zieleschip te worden.

Niet alleen de eigen binnenwereld, ook de omgang met andere mensen kan vragen bij je oproepen. Zo kun je je realiseren dat je lang niet in alle situaties adequaat en volwassen reageert. Of je merkt hoe moeilijk het is op je werk zo met de mensen om te gaan dat niemand uit de boot valt. In het gezinsleven kan van lieverlee een sleur ontstaan, terwijl je elke dag nieuwe dingen met en aan elkaar zou willen beleven. In onze tijd blijkt leven in gemeenschap met anderen eigenlijk niet meer zo goed mogelijk zonder je daar extra voor in te spannen.

Een derde omstandigheid waardoor mensen zich innerlijk willen scholen is de toegenomen gevoeligheid voor bovenzinnelijke ervaringen. Vooral bij jonge mensen treedt dit verschijnsel meer en meer op. De vraag rijst hoe je je ziel schoolt tot een objectief waarnemingsinstrument, zodat je niet in een wereld van illusies, fantasieën of eigen wensen terecht komt.

Het zesvoudig pad sluit goed aan bij de hier genoemde omstandigheden. Het is een palet van oefeningen die de innerlijke gezondheid bevorderen, de sociale vaardigheden vergroten en de ziel tot een betrouwbaar waarnemingsinstrument ontwikkelen.’

Het boek is goed leesbaar en helder geschreven.
Samen lezen en oefeningen en ervaringen bespreken kan het geheel op een hoger plan tillen. Vandaar dat de schrijver ook aanbeveelt om dit in een groep te doen om samen te begrijpen en van elkaars ervaringen te leren.

Wie voelt zich geroepen om mee te doen aan een leesgroep met dit boek als leidraad?

Organisatorische deel
We willen half oktober starten.
Locatie in Ede of Wageningen al naar gelang waar de deelnemers vandaan komen
Frequentie 1x per 2 weken samenkomen op nader te bespreken dagdeel.
Opgeven kan bij Maartje Muilenburg 06-37425549

 

Najaarscursus Bloemencultus met Kees Veenman

Kees Veenman is docent natuurkunde en heeft onder meer het boek “Kleurmeditatie” geschreven. In het najaar biedt hij de cursus Bloemencultus van Albert Steffen aan.

In de cursus verdiepen we ons al oefenend in deze bloemencultus. We vertrekken steeds vanuit een bepaalde bloem, die eerst zorgvuldig wordt waargenomen. Dan verdiepen we ons in de metamorfose van de bloem/plant. Vervolgens “betreden” we meditatief, op verschillende elkaar aanvullende wijzen, het geestelijke domein van de bloem. De bloem gaat een taal spreken en deze taal is bij uitstek ook toegankelijk voor de gestorvenen. Of je je tijdens het oefenen daadwerkelijk richt op een bepaalde gestorvenen wordt geheel aan jezelf overgelaten.

We wisselen onze ervaringen intensief uit, daarom werken we met een groep van minimaal 7 en maximaal 10 mensen.

In de eerste bijeenkomst maken we kennis met de methode en werken we met de roos. In de daaropvolgende drie bijeenkomsten bouwen we de cultus verder op zodat we tijdens de laatste bijeenkomst alle vijf verschillende bloemen de revue laten passeren.

De cursuskosten bedragen € 75,– incl. koffie en thee.

De cursus bestaat uit 4 lessen waarvan de eerste 2x plaats in Wageningen en de laatste 2x in Ede.

Locatie en data

Therapeuticum ’t Waag, (eerste verdieping) Generaal Foulkesweg 4, 6703 BR Wageningen – zaterdag 1 oktober en 22 oktober 2022.

Zorgboerderij Makandra, Kalverkampweg 1, 6718 WJ Ede – zaterdag 5 november en 19 november 2022.

De ontvangst is om 9.30 uur met koffie en thee. De eindtijd is 12.30 uur.

Inschrijven is mogelijk via Irene Tjio
E irenetjio@planet.nl
T 0318-651922