Vel, deel 2

Zoals u weet is het moeilijk geworden de taken binnen de vrijwilligersorganisatie van ‘t Waag te bemensen zodat ik even uit het schrijfproces geraakt ben. 

Over de vorige bijdrage zou ik nog willen zeggen dat armen en benen (volgens meer ingewijden ) niet vanuit ons lichaam stralen, maar er naar toe. 

We hebben dus een gestalte en daarmee een verhouding tot de ons omringende aarderuimte. Met deze omgeving hebben we een duurzame relatie, namelijk zolang we tijd van leven hebben. Om deze relatie in stand te houden vinden er in ons allerlei wereldvreemde processen plaats, processen die in de ons omringende materiële wereld niet kunnen bestaan. 

We staan met onze voeten op de grond, bij een volwassen staand mens minder dan een stoeptegel, ook zijn we met de wereld om ons heen in een voortdurende substantieuitwisseling. We zijn omringd door lucht met daarin water en temperatuur. Tenslotte hebben we door onze zintuigen de mogelijkheid ons te oriënteren op onszelf en onze buitenwereld. 

De stofuitwisseling (eten en drinken en de bijbehorende uitscheidingen) vinden vooral plaats in de buik en gaan gepaard met warmte en beweging. We halen er substantie uit die we gebruiken voor onze levensprocessen. 

In het hoofd is weinig beweging en weinig warmte, er heerst rust en koelte om de spiegelfunctie te kunnen vervullen, de zintuiglijke indrukken spiegelen zich in ons zenuwstelsel. Zoals in de buik de substantie hoofdzaak is, is dat in het hoofd de vorm. 

Deze twee tendensen, vorm en substantie, zijn verschenen op uitnodiging van het ritme, de activiteit van het middengebied. (we zijn ontstaan in heelheid en overgeleverd aan polariteit, als we deze overwinnen komen we weer tot heelheid).

Hartslag en ademhaling zijn hier de meest in het oog lopende vertegenwoordigers van ritmische processen. Het ritmische systeem is bemiddelaar tussen de polaire processen. Wordt het ritmische systeem overvraagd door de buik dan wordt ons hoofd te warm en warrelig, wordt het overvraagd door het hoofd dan worden we stijf en koud. 

Vroeger kreeg ik nog wel eens de vraag hoe onze massage aan de bijnaam ‘ritmische’ kwam. Het ritmische systeem houdt ons gezond en bij gezondheidsproblemen willen we dat gezondmakende systeem aanspreken. 

Voor alle duidelijkheid: de processen doen zich allemaal overal voor, ook hersenen en zenuwen hebben stofwisselingsprocessen maar daar staan deze minder op de voorgrond.( De stofwisseling van zenuwweefsel is erg kwetsbaar, bij schade is herstel een probleem). Evenzeer hebben we zenuwzintuigprocessen in de stofwisseling maar deze hebben niet zo’n dragende functie voor het bewustzijn. 

Het vel heeft het ook allemaal, maar wordt gerekend tot zenuwzintuigsysteem. 

In de afgelopen weken heb ik weer vaak mensen horen zeggen dat ze er lekker in zaten, in dat vel, maar helaas, alweer zonder te omschrijven waar men het nu precies over had. 

Wordt vervolgd, Wim Witteveen 

Boektips: Das sensibele Chaos, T. Schwenk