Aanwezig

Maandag tot en met vrijdag 8.00 – 18.00 uur.
Dinsdag- en vrijdagavond tot 20.30 uur.

Bereikbaarheid

Wageningen 0317-420305
Ede 0318-652736
info@hetwaag.nl

Aanmelden en afmelden

U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van een huisarts.
Wanneer u een afspraak wilt afzeggen of veranderen dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Te laat afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Intake en behandeling

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. De therapeut zal in overleg met u een behandelplan voorstellen. Indien u akkoord gaat, wordt er een vervolgafspraak gemaakt.
Een behandeling duurt een half uur, het narusten tot 20 minuten.

Tarieven en vergoedingen
De fysiotherapeuten op ‘t Waag hebben contractafspraken met alle zorgverzekeraars. Uw fysiotherapiebehandeling wordt als zodanig rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. In de meeste gevallen dient u wel aanvullend verzekerd te zijn om voor vergoeding fysiotherapie in aanmerking te komen. Voor de mate van vergoeding adviseren wij uw polis te raadplegen. Indien u de behandeling fysiotherapie niet vergoed krijgt van uw verzekering hanteren wij de volgende tarieven in euro’s.

Intake                                 47,50
Behandeling                       30,50
Toeslag aan huis                12,00
Oedeemtherapie                40,50

Registratie en lidmaatschap
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij ’t Waag zijn allen geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie (CKR). Daarnaast hebben zij de aanvullende opleiding Antroposofische Fysiotherapie gevolgd. Het Therapeuticum is lid van het KNGF en van het NVAF en onderschrijft de richtlijnen van haar beroepsgroep met behoud van haar eigen identiteit.

Klachtenregeling, heeft u een klacht over uw fysiotherapeut?

Het kan zijn dat er in het contact met uw fysiotherapeut iets niet goed is gegaan: er is bijvoorbeeld niet gebeurd wat u had verwacht of u vindt dat uw hulpverlener u onzorgvuldig heeft behandeld. Misschien denkt u dat hij of zij een fout heeft gemaakt.

Wat kunt u doen met uw klacht?

Wij vragen u uw klacht in eerste instantie met de desbetreffende fysiotherapeut te bespreken. Als dat voor u niet mogelijk is kunt u een andere therapeut van ‘t Waag vragen hierin te bemiddelen. Als in het gesprek het probleem niet oplost, kunt u bemiddeling vragen of een klacht indienen bij een instantie buiten ‘t Waag: de Interdisciplinaire Klachten- en Bemiddelingscommissie (IKBC). De IKBC biedt bemiddeling en behandelt klachten tegen antroposofische hulpverleners w.o. fysiotherapeuten die lid zijn van de NVAF (Nederlandse Vereniging Antroposofische Fysiotherapie).

De klachtprocedure is geregeld in het Reglement van de IKBC, de informatiefolder vind u als u klikt op de volgende link www.nvaz.nl.

Vragen en indienen van verzoeken om bemiddeling en klachten.

Verzoeken om bemiddeling en klachten worden schriftelijk ingediend bij de secretaris van de IKBC. Zij beantwoordt ook vragen van cliënten die verband houden met een (mogelijke) klacht of bemiddelingsverzoek. De secretaris is:
Mw. mr. G.A. Versteegh IJsselkade 15 te Zutphen Postadres: postbus 4150 7200 BD Zutphen
Tel. 06-22103966   Fax 0575-518897  Email versteegh@versteeghadvocaat.nl

Ondersteuning

Wilt u ondersteuning bij het indienen van een klacht, dan kunt u contact opnemen met de locale antroposofische patiëntenvereniging of met het patiëntenplatform in uw provincie.

Kosten

Er worden geen kosten berekend voor het indienen of behandelen van een klacht door de IKBC. Als u (rechts)bijstand inschakelt voor het indienen van een klacht, komen de kosten voor uw eigen rekening.