Aanwezig

Maandag tot en met vrijdag 8.00 – 18.00 uur.
Dinsdag- en vrijdagavond tot 20.30 uur.

Wageningen

Verouschka Huster, Saskia Jelgersma, Wim Witteveen

Ede

Leonie van Gils, Verouschka Huster,  Wim Witteveen

Bereikbaarheid

Wageningen 0317-420305
Ede 0318-652736
info@hetwaag.nl

Aanmelden en afmelden

U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van een huisarts.
Wanneer u een afspraak wilt afzeggen of veranderen dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Te laat afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Intake en behandeling

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. De therapeut zal in overleg met u een behandelplan voorstellen. Indien u akkoord gaat, wordt er een vervolgafspraak gemaakt.
Een behandeling duurt een half uur, het narusten tot 20 minuten.

Tarieven en vergoedingen

Wij hebben in 2022 met de meeste zorgverzekeraars een contract.
Indien we een contract hebben wordt uw fysiotherapiebehandeling rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. In de meeste gevallen dient u wel aanvullend verzekerd te zijn om voor vergoeding fysiotherapie in aanmerking te komen.Voor de hoogte van uw vergoeding adviseren wij uw polis te raadplegen.
Indien u een chronische indicatie hebt, voorkomend op de lijst gepubliceerd door Zorginstituut Nederland, krijgt u een vergoeding uit de basisverzekering, op dat moment wordt ook jaarlijks uw eigen risico aangesproken.

Indien u de behandeling fysiotherapie niet vergoed krijgt van uw verzekering hanteren wij de volgende tarieven in euro’s.

Behandeling                                              34,00
Intake en onderzoek                                 42,70
Screening                                                 13,65
Toeslag aan huis                                       12,00
Oedeemtherapie                                       44,00
Manuele Therapie                                     44,00

Met sommige verzekeraars hebben we in 2022 geen contract.

Het gaat om Zorg en Zekerheid en de groep verzekeraars die vallen onder het label van VGZ: VGZ, Univé, Bewuzt, Zekur, UMC, IZA, IZZ en Zorgzaam.

Wanneer u bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd bent en u bij ons komt voor fysiotherapie, krijgt u van ons een nota en u voldoet deze aan ons. U dient de nota zelf in bij uw verzekeraar en u ontvangt van de verzekeraar de vergoeding.
Voor niet-gecontracteerde zorg is dit een percentage van het bedrag, dus een deel van de behandeling komt dan voor eigen rekening. Onderaan, via de link, kunt u een overzicht met de vergoeding voor niet-gecontracteerde fysiotherapie van verschillende verzekeraars downloaden.

De meeste mensen die wij zien hebben een niet-chronische diagnose. Hierbij worden de behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. U krijgt hierbij het aantal behandelingen vergoed waarvoor u verzekerd bent, maar dus niet het volledige bedrag.

De kosten voor behandelingen bij een chronische diagnose worden vergoed uit het basispakket. Een diagnose is chronisch als deze staat op de officiële chronische lijst.
Wanneer u met een chronische indicatie bij ons komt is het belangrijk dat u weet of u een restitutiepolis of een naturapolis heeft. Met een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener. Met een naturapolis kunt u alleen terecht bij zorgverleners waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft, daar zijn uitzonderingen op.

Registratie en lidmaatschap
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij ’t Waag zijn allen geregistreerd in het  Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF). Daarnaast hebben zij de aanvullende opleiding Antroposofische Fysiotherapie gevolgd. Het Therapeuticum is lid van het KNGF en van het NVAF en onderschrijft de richtlijnen van haar beroepsgroep met behoud van haar eigen identiteit.

Klachtenregeling, heeft u een klacht over uw fysiotherapeut?

Het kan zijn dat er in het contact met uw fysiotherapeut iets niet goed is gegaan: er is bijvoorbeeld niet gebeurd wat u had verwacht of u vindt dat uw hulpverlener u onzorgvuldig heeft behandeld. Misschien denkt u dat hij of zij een fout heeft gemaakt.

Wat kunt u doen met uw klacht?
Wij vragen u uw klacht in eerste instantie met de desbetreffende fysiotherapeut te bespreken. Als dat voor u niet mogelijk is kunt u een andere therapeut van ‘t Waag vragen hierin te bemiddelen. Als in het gesprek het probleem niet oplost, kunt u bemiddeling vragen of een klacht indienen bij de NVAZ, een instantie buiten ‘t Waag. De NVAZ heeft een klachtenbemiddeling: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorgaanbieders (WKKGZ) en biedt bemiddeling en behandelt klachten tegen antroposofische hulpverleners w.o. fysiotherapeuten die lid zijn van de NVAF (Nederlandse Vereniging Antroposofische Fysiotherapie).
De klachtprocedure is geregeld in het Reglement van de WKKGZ. Meer informatie vind u op de volgende link www.nvaz.nl.

Vragen en indienen van verzoeken om bemiddeling en klachten.
Verzoeken om bemiddeling en klachten worden schriftelijk ingediend bij de secretaris van de WKKGZ. Zij beantwoordt ook vragen van cliënten die verband houden met een (mogelijke) klacht of bemiddelingsverzoek. De secretaris is:
Mw. mr. G.A. Versteegh IJsselkade 15 te Zutphen Postadres: postbus 4150 7200 BD Zutphen
T. 06-22103966  vvv Fax 0575-518897  Email versteegh@versteeghadvocaat.nl

Ondersteuning
Wilt u ondersteuning bij het indienen van een klacht, dan kunt u contact opnemen met de locale antroposofische patiëntenvereniging of met het patiëntenplatform in uw provincie. www.antroposofische-zorg.nl

Kosten
Er worden geen kosten berekend voor het indienen of behandelen van een klacht door de WKKGZ. Als u (rechts)bijstand inschakelt voor het indienen van een klacht, komen de kosten voor uw eigen rekening.