Aanwezig

Maandag, dinsdag, woensdag

Bereikbaarheid

0317-420305
070-3645607
r.dezwaan@hetwaag.nl

Aanmelden en afmelden

Per telefoon vindt dan een eerste afstemming plaats wat euritmietherapie voor uw klacht kan betekenen.
Voor euritmietherapie is een verwijzing van de huisarts of een specialist (kindertherapeuticum, schoolarts, psychiater, oogarts, tandarts etc.) gewenst vanuit de beroepsvereniging met het oog op een goede afstemming en samenwerking. 

U kunt een afspraak minimaal 24 uur tevoren afzeggen bij de euritmietherapeute bij ‘t Waag. Te laat afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Intake

Tijdens de eerste bijeenkomst kunt u uw klacht verder toelichten. Ook wordt de werkwijze verder besproken en wordt gestart met oefeningen. U krijgt een lijst met open vragen mee over uw gezondheid die u thuis kunt invullen te samen met de praktische gegevens. Deze lijst kunt u dan de tweede bijeenkomst inleveren. Tevens ontvangt u een blad met de praktische gegevens over de euritmietherapie.

Duur van de therapie

De euritmietherapie wordt in principe wekelijks gegeven in een sessie van 30 minuten. Bij volwassenen kan dit evt. uitlopen tot 40 minuten. Houdt in verband met het narusten voldoende tijd vrij (45-60 minuten). Een eerste reeks behandelingen duurt 8 tot 14 x. De eerste keer is gericht op kennismaken. De tweede keer wordt de therapierichting ingezet. Dan wordt het traject van minimaal 8 x  in principe aangegaan. De therapie werkt het beste wanneer thuis ook 3 x in de week plm. 15 minuten wordt geoefend. Na een serie is het aan te raden plm. 7 weken pauze te nemen voor met een eventueel vervolgtraject gestart wordt.

Kleding

U draagt het beste makkelijk zittende kleding waarin u zich goed kunt bewegen. Warme sokken zijn aan te raden. In de therapie kunt u euritmieschoentjes lenen. Voor thuisgebruik kunt u schoentjes kopen bij de euritmietherapeute.

Narusten

Het is aan te raden na de therapie even na te rusten, liggend of zittend. Dan kunnen de gedane oefeningen het beste door het lichaam opgenomen worden. U kunt gewoon ontspannen en hoeft daar verder niet over na te denken. Per keer wordt bekeken wat ter plekke de mogelijkheden voor het narusten zijn.

Tarieven en vergoedingen

U betaalt de rekening direct aan de euritmietherapeute en dient de declaratie zelf bij uw verzekeraar in. Euritmietherapie wordt meestal geheel of gedeeltelijk vergoed via een aanvullend pakket, vaak onder de noemer antroposofische geneeswijze. Raadpleeg hiervoor uw verzekering. Zie hieronder voor registratie van de euritmietherapeut.

Prijslijst

Kinderen                30 minuten                € 38
Volwassenen         40 minuten                € 45

Vrij toegankelijke jeugdzorg WMO

In 2015 biedt de gemeente Wageningen aan om kortdurende behandelingen, voor problemen die in 12 sessies van een uur te verhelpen zijn, te vergoeden, maximaal 1 traject per kind wonend te Wageningen. Euritmietherapie is één van de behandelingen die de gemeente daarvoor heeft uitgekozen.
De gemeente doet dit vanuit de visie dat je beter snel een beginnend probleem kunt verhelpen, dan dat iemand in een later stadium duurdere zorg nodig heeft.

Registratie en lidmaatschap
Renata rondde de opleiding tot docent euritmie, Bachelor HBO, af in Den Haag en volgde daarna de opleiding tot euritmietherapeut, Master of Arts aan de Alanus Hochschule bij Bonn.

Zij is geregistreerd bij de NVET en NVAZ.

Wanneer u niet tevreden bent met de behandeling kunt u dit met Renata bespreken. Mocht u er gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie (IKBC) die door de NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders) is ingesteld.