Irene Tjo | kunstzinnig therapeut Ede

Sinds 2006 werk ik vanuit mijn eigen praktijk als kunstzinnig therapeut.
Mijn opleiding heb ik gevolgd aan Academie de Wervel, aangevuld met de reguliere
HBO- opleiding aan de Hogeschool Leiden. In 2014 heb ik dit uitgebreid met een opleiding therapeutisch boetseren in Dornach, Zwitserland, volgens de methode van Raoul Ratnowsky.

De liefde voor kunst is heb ik van jongs af aan meegekregen. Mijn moeder nam ons als kind in de zomervakantie steevast mee naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Uren liepen wij door het museum en ze liet ons zelf kijken en beleven zonder er veel over te zeggen. Voor ons kinderen onbegrijpelijk. Nu ben ik dankbaar dat zij ons vrij liet om zelf te leren kijken en beleven. Kunstuitingen zijn mij hierdoor steeds meer gaan boeien en hebben mij mede doen besluiten kunstzinnig therapeut te worden.

De antroposofische zienswijze over ziekte en gezondheid zijn voor mij de basis voor het geven van kunstzinnige therapie. Op een kunstzinnige manier werk ik samen met de cliënt aan bewustwording en zelfinzicht. Aan de hand van de kunst- en cultuurontwikkeling wordt het kunstzinnige werk een manier om een eigen ontwikkelingsweg te volgen. Dit roept niet alleen emoties op maar ook vreugde en plezier. Samen met de cliënt loop ik een stukje mee op diens weg, daarna kunnen de meesten hun weg verder vervolgen.

Of je 8 jaar of 80 jaar bent ieder heeft zijn eigen levensvragen en ondervindt hierin grote of kleine hobbels. Samen gaan we op zoek naar de, bij de leeftijdsfase passende, mogelijkheden.

Uitgebreide informatie is te vinden op mijn website. Een vrijblijvend gesprek is op aanvraag altijd mogelijk.
website  | www.irenetjio.nl
telefoon | 0318-651922