Therapeuticum ‘t Waag is gehuisvest aan de Generaal Foulkesweg 4. Het gebouw is omstreeks 1890 gebouwd  in 1978 aangekocht door de Stichting WAG. Dat is de Werkgemeenschap Antroposofische Gezondheidszorg in de regio Ede en Wageningen.

De Stichting WAG is een stichting zonder winstoogmerk en haar voornaamste taak bestaat uit het beheren en ter beschikking stellen van dit pand aan antroposofische gezondheidszorg en gerelateerde initiatieven.

De stichting bestaat uit drie bestuursleden. Op dit moment zijn dat: Joukje Pothoven, voorzitter, Paul van Ham, secretaris en Henk Kuipers, penningmeester.

Donaties aan de stichting om ‘t Waag te ondersteunen zijn van harte welkom. U kunt uw donatie overmaken op NL35 TRIO 0212 1808 94 t.n.v. Stg. Werkgem. Antroposofie, o.v.v. donatie.