Hoe kun je de kwaliteit van je leven verbeteren?

Het is belangrijk je te verbinden met je eigen lichaam om van daaruit contact te maken met de wereld om je heen. Muziek is een middel hiertoe waarin je vanuit de verbinding uiting kunt geven aan je gevoelens en emoties. Je laat iets van jouw binnenwereld zien en daarmee wordt je ook een spiegel voorgehouden waarin zichtbaar wordt hoe je de dingen doet. De muziektherapie is vol van vrolijkheid, humor, speelsheid. Het wekt de gezondmakende kracht die elk mens in zich heeft.

Jij staat centraal

De persoonlijke aandacht en zorg en dat wat jij op dat moment nodig hebt staan centraal. We sluiten aan bij wat er is en gaan op zoek naar je mogelijkheden en talenten. Door luisteren en observeren wordt zichtbaar hoe de therapie uitwerkt en kan deze waar nodig aangepast worden.