Sinds 1984 ben ik fysiotherapeut. Na een aantal jaren werken in Zweden deed ik bij terugkomst in Nederland de opleiding tot acupuncturist. Graag wilde ik de mensen vanuit een geheel behandelen.

In 2007 ben ik de opleiding antroposofische fysiotherapie gaan doen om zo de antroposofische inhouden waarmee ik al langer verbonden was, ook met mijn vak te kunnen gaan verbinden. Ik heb dat als een enorme verrijking ervaren. Ik vind het fijn de mens te mogen ontmoeten en te begeleiden op zijn weg, samen zoekend wat gezondheid voor iemand betekent en hoe dat verworven kan worden. Acupunctuur is voor mij een mogelijke aanvulling op mijn fysiotherapeutische behandeling.

Sinds 2019 ben ik docent aan de Opleiding Antroposofische Fysiotherapie. Deze opleiding wordt verzorgd door de Stibaf (Stichting ter bevordering van de antroposofische fysiotherapie).

Regelmatig doe ik na- en bijscholingen.