Antroposofisch huisarts regio Wageningen?

Nu dr. Gradenwitz is gestopt met zijn praktijk is er in de regio Wageningen geen antroposofische huisarts meer.

Reden voor een aantal mensen om het initiatief te nemen te bekijken of een nieuwe antroposofische huisarts in de regio Wageningen zich zou willen vestigen. Hoe dat het beste kan of hoe we dat willen aanpakken is nog niet geheel duidelijk. Een aantal mensen wil dat in ieder geval nader onderzoeken.

Er zijn verschillende zaken die bekeken moeten worden voordat een antroposofische huisarts in Wageningen kan beginnen:
a) wordt er een huisarts gewild of volstaat een consultatief arts.
b) zijn er voldoende patiënten die een antroposofisch huisarts in Wageningen willen
c) is er mogelijkheid voor de komende huisarts een aantal praktijk-aspecten af te stemmen met collegahuisartsen. Denk aan vervangingen, praktijkondersteuner, 5 dagen per week mensen een huisarts kunnen bieden ook bij een deeltijdbaan.
d) er moet een praktijkruimte zijn.
e) en dan zijn er msschien nog een aantal wetten en regels waaraan voldaan moet worden voor een arts in Wageningen kan beginnen.
f) allerlei communicatieve acties zijn nodig om mensen enthousiast te krijgen (lezingen, voordrachten?), een arts te vinden (zoek/selectieproces), anderen overtuigen (collega huisartsen, gemeente, zorginstellingen)

Het is het handig om bij punt a) te beginnen en gewoon eerst eens te kijken hoeveel mensen gebruik zouden willen maken van een antroposofische huisarts en wat ze daarvan verwachten.

Daarom de vraag aan u om u aan te melden via de knop op de homepage: Wilt u een antroposofische huisarts in Wageningen of Ede? Meld u aan.

Als u zichzelf op een of andere manier bij ziet dragen aan het vele voorwerk dat noodzakelijk zal zijn is dat helemaal mooi. info@hetwaag.nl

Saskia Jelgersma