2021 fysiotherapeuten geen contract meer met CZ, Ohra, Nationale Nederlanden

Vanaf 1 januari 2021 hebben wij geen contract meer met de zorgverzekeraars CZ, Ohra  en Nationale Nederlanden. Lees hier wat dit voor u betekent.

Dit betekent dat wanneer u in 2021 bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd bent en u bij ons komt voor fysiotherapie, u van ons een nota krijgt en u deze aan ons voldoet. U dient de nota zelf in bij uw zorgverzekeraar en u ontvangt van de verzekeraar de vergoeding. 

Voor de verzekerden van Ohra en Nationale Nederlanden worden de fysiotherapie-behandelingen 100% vergoed. Voor CZ-verzekerden is de vergoeding bij een CZ-polis 75% van het normaal door hen vergoede tarief voor een fysiotherapiebehandeling en bij een CZdirect-polis is dat 65% van het door hen vergoede tarief. 

De meeste mensen die wij zien hebben een niet-chronische diagnose. Hierbij worden de behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Hiervoor heeft u geen akkoordverklaring nodig van uw zorgverzekeraar. U krijgt hierbij het aantal behandelingen vergoed waarvoor u verzekerd bent. 

De kosten voor behandelingen bij een chronische diagnose, worden vergoed uit het basispakket. Een diagnose is chronisch als deze staat op de officiële chronische lijst*.

Wanneer u met een chronische diagnose bij ons komt is het belangrijk dat u weet of u een restitutie of een naturapolis heeft. Met een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener. Met een naturapolis kunt u alleen terecht bij zorgverleners waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft. 

Als CZ- en NN-verzekerde kunt u dus alleen bij ons terecht met een restitutiepolis. De Ohrapolis echter, kent geen naturapolis en is dus altijd een restitutiepolis. U kunt als Ohra-verzekerde ook met een chronische diagnose bij ons terecht. 

Wel dient u bij alle bovenstaande verzekeraars bij een chronische diagnose een akkoordverklaring aan te vragen, voorafgaand aan de behandelingen. Wij kunnen dat gezamenlijk met u doen. 

Verouschka Huster | Wim Witteveen | Leonie van Gils | Saskia Jelgersma

* www.zorginstituutnederland.nl