Een consultatief arts kan worden geraadpleegd als u een klacht diepgaander wil bespreken en graag een antroposofische behandeling wil hiervoor. Het gaat dan vooral om chronische klachten of om het gebruik van antroposofische medicijnen bij ziekten als kanker en de begeleiding daarvan. Voor een eerste consult wordt een uur ingepland wat fijn is omdat de klachten en de voorgeschiedenis dan veel aandacht kunnen krijgen. De consulten worden vergoed uit de aanvullende verzekering. U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig.
Ik begeleid ook kinderen die om welke reden dan ook niet gedijen of als er bij hen sprake is van onbegrepen angsten of stemmingsstoornissen.
Behalve antroposofisch arts ben ik opgeleid als homeopathisch arts en arts voor natuurgeneeskunde (natuurarts).

Als consultatief werkend arts zal ik alleen antroposofische medicatie voorschrijven.