Aan verzekerden van CZ, Ohra en DeltaLloyd

Belangrijke mededeling voor verzekerden van CZ, Ohra en Delta Lloyd,

Beste mensen,

In 2017 hebben wij een audit gehad van de zorgverzekeraargroep CZ, Ohra, Delta Lloyd.

Een audit gaat over het controleren van procedures in de praktijk. Praktische zaken als de aanwezigheid van een verbandtrommel en blusdeken, de aanwezigheid van folders in de praktijk, maar ook onze dossiervoering. In de dossiervoering is het van belang dat wij alle relevante zaken aangaande uw behandeling correct invullen.

Dus wij noteren de klacht of vraag waarmee u komt, het onderzoek en/of de diagnostische massage die we hebben gedaan, het behandelplan en het verdere verloop van de behandeling.

Nu gaat het bij een audit niet zozeer om de inhoudelijke kwaliteit van een behandeling, maar vooral om: Zijn alle hokjes in het dossier op de gewenste manier ingevuld?

In ons geval was het bijvoorbeeld zo dat bij een inhoudelijk foutloos dossier de datum van de eindevaluatie niet was ingevuld. Dat maakte dat dit dossier werd afgekeurd in de audit.

Wij hebben helaas een negatieve audit-uitkomst gekregen. Dat betekent onder andere dat wij begin 2018 een nieuwe audit krijgen van CZ, Ohra, Delta Lloyd.

Mocht die onverhoopt weer negatief uitpakken, is de consequentie dat zij per direct het contract met ons ontbinden. Dat heeft misschien gevolgen voor de vergoeding van uw behandeling. Voor 2017 geldt onderstaande:

Bij Ohra en Delta Lloyd is er geen verschil of u naar een gecontracteerd of niet gecontracteerd fysiotherapeut gaat. U krijgt 100% vergoeding voor alle behandelingen fysiotherapie waar u vanuit uw verzekerd pakket recht op heeft.

Bij CZ ligt dat anders.
Als u fysiotherapie uit de basisverzekering krijgt (dat geldt voor kinderen en voor mensen met een chronische code vanaf de 21e behandeling) dan krijgt u een vergoeding afhankelijk van uw basispolis (zorgbudgetpolis, zorgopmaatpolis en zorgkeuzepolis) van respectievelijk 70%,75% en100%.

Als u fysiotherapie vanuit uw aanvullend pakket krijgt dan krijgt u bij alle pakketten 75% vergoed.
Het niet vergoede bedrag is in beide gevallen voor eigen rekening.

Voor alle drie verzekeraars geldt dat u in alle gevallen van ons een nota zult krijgen die u aan ons voldoet waarna u de nota bij uw verzekering indient.

We willen u graag laten weten dat de kans, weliswaar klein, maar aanwezig is dat wij het contract met deze verzekeraars verliezen. Als u verzekerd bent bij CZ en het risico op bijbetaling niet wilt nemen of kunt dragen maar toch door ons behandeld wilt worden raden wij u aan per 1 januari 2018 over te stappen naar een ander verzekering.

Met vriendelijke groet, Wim Witteveen, Saskia Jelgersma, Verouschka Huster