Antroposofisch huisarts regio Wageningen?

Nu dr. Gradenwitz is gestopt met zijn praktijk is er in de regio Wageningen geen antroposofische huisarts meer.

Reden voor een aantal mensen om het initiatief te nemen te bekijken of een nieuwe antroposofische huisarts in de regio Wageningen zich zou willen vestigen. Hoe dat het beste kan of hoe we dat willen aanpakken is nog niet geheel duidelijk. Een aantal mensen wil dat in ieder geval nader onderzoeken.

Er zijn verschillende zaken die bekeken moeten worden voordat een antroposofische huisarts in Wageningen kan beginnen:
a) wordt er een huisarts gewild of volstaat een consultatief arts.
b) zijn er voldoende patiënten die een antroposofisch huisarts in Wageningen willen
c) is er mogelijkheid voor de komende huisarts een aantal praktijk-aspecten af te stemmen met collegahuisartsen. Denk aan vervangingen, praktijkondersteuner, 5 dagen per week mensen een huisarts kunnen bieden ook bij een deeltijdbaan.
d) er moet een praktijkruimte zijn.
e) en dan zijn er msschien nog een aantal wetten en regels waaraan voldaan moet worden voor een arts in Wageningen kan beginnen.
f) allerlei communicatieve acties zijn nodig om mensen enthousiast te krijgen (lezingen, voordrachten?), een arts te vinden (zoek/selectieproces), anderen overtuigen (collega huisartsen, gemeente, zorginstellingen)

Het is het handig om bij punt a) te beginnen en gewoon eerst eens te kijken hoeveel mensen gebruik zouden willen maken van een antroposofische huisarts en wat ze daarvan verwachten.

Daarom de vraag aan u om kort te reageren ovv uw naam, een korte toelichting met uw verwachting omtrent antroposofische huisartsen zorg in de Regio Wageningen is extra welkom. Als u zichzelf op een of andere manier bij ziet dragen aan het vele voorwerk dat noodzakelijk zal zijn is dat helemaal mooi. info@hetwaag.nl

Paul van Ham

Hierbij de notulen van de bijeenkomst op 6 februari 2017 een Antroposofische huisarts in Wageningen of Ede

Aanwezigen: Joke Hofman, Joukje Pothoven, Henk Kuipers, Inno Cock, Annelies & Michael, Theodora van Rheeden, Martine Paassche, Alida Maandag, Lies Wijnen, Adri Wijnen, Gertrude Chardon, Aranza Zabaleta, Wilna van Zwam, Mathilde .., Renata de Zwaan, Paul van Ham, Saskia Jelgersma

Waarom willen we een antroposofisch huisarts (rondje):

Omdat het belangrijk is dat de arts werkt vanuit het antroposofische mensbeeld waardoor: het gesprek met de arts over wezenlijke dingen gaat, er vertrouwen is in het proces van ziek zijn, antroposofische medicijnen voorgeschreven kunnen worden (en bijvoorbeeld niet te snel antibiotica ingezet wordt, en er verwijzing kan zijn naar antroposofische therapieën.

Voor volwassenen is dit belangrijk maar zeker ook voor de kinderen. De therapeuten van ’t Waag hebben de wens om samen te kunnen werken met een antroposofisch arts.

Een huisarts naast een consultatief arts omdat de huisarts continuering van de zorg waarborgt.

Er wordt een schoolarts gewenst voor de Vrije School in Wageningen en Ede.

Een consultatief antroposofisch arts, zoals nu bij ’t Waag Margaret Vink, bezoek je als je een klacht diepgaander wilt bespreken en graag een antroposofische behandeling wilt hiervoor, en je geen antroposofische huisarts in de buurt hebt. De kosten voor deze zorg worden alleen vergoed uit de aanvullende verzekering onder alternatieve geneeswijzen. Daarnaast is het medische aanbod van een consultatieve arts afhankelijk van het feit of het wel of géén ‘huisarts’ is.

Renata vertelt over het oprichten van het therapeuticum in Utrecht en een poging dit te doen in Den Haag. Waarbij het belangrijk is een paar honderd patiënten te verzamelen door wie zo’n arts echt gewild wordt. Jonge artsen zoeken vaker samenwerking in een grotere praktijk. Dit zou in het begin kunnen worden georganiseerd door ondersteuning door een ervaren arts van elders. Je kunt denken aan een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld het therapeuticum in Arnhem, Nijmegen of Zeist. Ook belangrijk ter ondersteuning is een actieve patiëntengroep en een actieve artsen-therapeutengroep.

Belangrijke punten voor een huisartsvestiging

* Een huisarts moet 5 dagen in de week beschikbaar zijn. (van 8 tot 17 uur).

* Een huisarts heeft gemiddeld zo’n 2500 patiënten voor een volledige werkweek.

* Er moet een samenwerking zijn met andere huisartsen in dezelfde woonplaats (of regio) voor waarnemingen in weekend, vakanties of bij ziekte.

* Een huisarts moet binnen 10-15 minuten bij een patiënt kunnen zijn. Dat betekent dat een huisarts niet Ede, Bennekom, Renkum en omgeving kan ‘bedienen’ als hij zich vestigt in Wageningen. Welke constructies zijn dan interessant?

* Hard vestigingsbeleid is er niet. Wel een afspraak/gewoonte om in een wijk afspraken te maken. Omdat de opvolgster van Gradenwitz uit de wijk is vertrokken zou die wijk wellicht nog min of meer vrij zijn voor een antroposofische arts. [Daarnaast zouden we kunnen uitzoeken of er in het geval dat patiënten persé een antroposofische huisarts willen en deze in de regio niet voor handen is, er bepaalde uitzonderingen mogelijk zijn op basis van vrijheid van keuze voor medische zorg oid.]

* De huisarts moet een contact/contract met Menzis aangaan. Er moeten hierover gesprekken met Menzis gevoerd gaan worden. Dit kunnen we uitzoeken. <Adri gaf aan dat hij wel een belletje wil wagen. >

Hoe vinden we de mensen die een antroposofische arts willen en hoe zoeken we een antroposofisch huisarts?

op website van ’t Waag een intekenlijst belangstellenden maken. Hier verzamelen we de gegevens van alle potentiële patiënten. <is al gedaan door Saskia>
mensen informeren via:
website aanpassen <is al gedaan door Saskia>
folderen, of en hoe, wie en waar, <……..>
stukje in de krant (Pauline Schakenbos) <………>
adverteren in Antroposana (landelijke patientenvereniging) <Adri>
Antrovista <…..>
NVAA (nederlandsche vereniging antroposofische artsen) <Paul>
lezingen organiseren in Wageningen bibliotheek (2 maandelijks) als je dat in samenwerking doet met de bibliotheek kun je het nieuws verspreiden via hun emailbestand (6000 mensen) <Joke Hofman> en in Ede <…..>?
Met bestuur van Stichting ‘t Waag afspraken maken over praktische zaken en budget voor wat acties. <Henk, Joukje>
Welke arts kan ons ondersteunen? Christine Huntjens (ook docent op de opleiding voor antroposofisch arts) uitnodigen om over 3 weken een avond te beleggen om een helder beeld te krijgen van wat er allemaal nodig is om onze zoektocht succesvol te maken. Dan kunnen we de onderzoeksgebieden waar we nu een begin mee hebben gemaakt, verder uitbreiden. Zelfde vraag is ook aan NVAA gesteld <Paul/Saskia>

Wie kunnen we vragen voor een lezing? Christof Zwart, Annejet Rumkes, Jaap van de Weg, Edmond Schoorel, Guus de Bie, ……………e.a. <Renata, Paul, Saskia>

Hoe onderzoeken we de wettelijke en juridische kanten van een nieuw te vestigen huisarts? <…..>

Het is belangrijk dat er een kerngroep komt die dit initiatief draagt en volbrengt. Wie wil hier komende maanden paar uur per maand aan werken? <…..>

Dit verslag zullen we via email verspreiden. Het mag worden doorgestuurd naar mensen van wie je denkt dat die ook belangstelling hebben om op de hoogte te blijven. <Paul/Saskia>

Op verschillende plekken in dit verslag staan namen genoemd tussen haken <…>. Op een aantal plekken zijn de haken nog leeg. Het zou enorm helpen als je op een van die punten hulp kunt aanbieden. Je kunt dit doorgeven aan Saskia Jelgersma of Paul van Ham.